Fullmakt barn

fullmakt barn

Jag, xxx xxx, ger härmed yyy yyy fullmakt att för min räkning skriva under dokument x. Räcker det? Du som är vårdnadshavare åt barn under 18 år kan utan fullmakt handla i Apotekets butiker och på tsfa.info från elektroniskt sparade recept, e-recept. På apoteken behöver du bara visa upp din egen giltiga legitimation. På tsfa.info loggar du in på Mina sidor, där du automatiskt ser vilka du har rätt att hämta ut. Du som är vårdnadshavare kan låta annan person företräda dig i egenskap av vårdnadshavare för ditt barn. Undertecknad ger härmed nedanstående person fullmakt att för min räkning gällande mitt barn på valfritt apotek1: • Beställa och hämta ut receptförskrivna läkemedel eller varor. • Hämta en översikt över mitt barns.

0 kommentarer