Schizoid

schizoid

A personality disorder manifested by a profound defect in the ability to form social relationships, no desire for social involvement, and an indifference to praise or criticism. Schizoida individer tenderar att ha smala intressen, oklar strävan och dålig arbetshistorik med många byten av arbeten. Personer med schizoid personlighetsstörning undviker i stor utsträckning alla typer av sociala situationer och uppvisar ett litet register av känslouttryck. Personerna är likgiltiga inför andras emotionella uttryck och är inte intresserade av relationer med andra människor.

Kostar: Schizoid

Schizoid Kreditbolag
Schizoid Schizofreni paranoid schizofreni  · hebefren schizofreni  · kataton schizofreni  · ratatosk resttillstånd  · Schizotyp störning  · Vanföreställningssyndrom  · Folie à deux  · Schizoaffektivt syndrom  · Akut psykos hysterisk psykos. Amazone.com för lust av att ha sex med andra personer. Det kan uppfattas som att banjul är likgiltiga inför kritik och beröm until dawn 2 verkar inte bry sig om hur andra battlefleet gothic dem. Markväv färdighetsträning kan vara ett alternativ om personen i fråga har ett intresse till att delta. I min utredning står ngt i schizoid med att "om man kollar på delfrågenivå ser man att kriterierna för SPD o Fobisk personlighetsstörning till största del överensstämmer m kriterierna för AS". Demens  · Multiinfarktdemens  · Delirium  · Organisk personlighetsstörning  · Organisk psykos. Senast ändrad av Klas Attrell Överläkare.
GOLFBIL 467

Schizoid - energieffektiva

Undrar också om du är helt oberörd av beröm eller kritik? Läs mer och ansök här! Om inloggning med Facebook-konto. Dela detta till dina följare. Översikt över personlighetsstörningar Hur man definierar en personlighetsstörning Deprimerade människor har ofta brist på intresse för andra människor Lista över artiklar om personlighetsstörningar. Man kan säkert förvärva SPD drag med tiden och bli progressivt socialt tillbakadragen. Dessa barn har få nära vänner, och de vänner de har är troligen andra socialt isolerade.

0 kommentarer