Finnish army

finnish army

Puolustusvoimat osallistuu kaikilla puolustushaaroilla Ruotsin puolustusvoimien pääsotaharjoitukseen AURORA ään. Harjoitus järjestetään – Tukholman, Gotlannin ja Göteborgin sekä eteläisen Itämeren alueilla. Harjoitukseen osallistuu Ruotsista noin 19 sotilasta ja muita viranomaisia, sekä joukkoja. De sju projekt för röjning av olika områden under arméns ledning har avslutats för detta år. Röjningen av Kontioranta är nu slutförd – nästa år röjer. Suomen puolustusvoimat tekee tiivistä yhteistyötä Ruotsin puolustusvoimien kanssa. Puolustusyhteistyö.

Finnish army - sedan

Evenemang Beställ Skjutningar och buller. Since , the exercise has been open to other international partner nations' exercise detachments. The Finnish Army's national mechanised exercise is an annual event. Armén har numera till sitt förfogande många olika trupper som består av personal, beväringar och reservister och som kan sättas in för att inom loppet av timmar effektivera beredskapen. Antalet krävande handräckningsuppdrag till polisen har ökat.

Finnish army Video

Vapaussoturin Valloituslaulu - Marching Song of the Finnish White Army

Finnish army - idag bengen

Genom kostnadseffektiva lösningar har vi åstadkommit värdefull prestationsförmåga. Beredskapsenhetens beväringar utbildas under det första halvåret i enlighet med den normala utbildningsrytmen varefter de fortsätter till beredskapsutbildning och beredskap. En sådan här enhet kan agera snabbt över hela landet för att utföra försvarsuppgifter och stöda andra myndigheter. The exercise provides the US detachment with an opportunity to rehearse interoperability between different branches. Vi utförde de uppgifter och uppfyllde de målsättningar som ålagts oss. Detta har vi förberett oss på genom att intensifiera övningsverksamheten tillsammans med polisen, berättade kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen. Handräckning till andra myndigheter gavs nästan gånger och totalt soldater tjänstgjorde i olika internationella militära krishanteringsoperationer. Genom kostnadseffektiva lösningar har vi åstadkommit värdefull prestationsförmåga. En sådan här enhet kan agera snabbt över hela landet för att utföra försvarsuppgifter och stöda andra myndigheter. Året var mr skin arméns middagsberget lyckat.

0 kommentarer