Sandödla

sandödla

Det finns tre ödlearter i Sverige, ormslå eller kopparödla, skogsödla och sandödla. Alla kan avskilja en del av svansen om de blir attackerade. Ofta kan de smita undan medan det attackerande rovdjuret blir distraherat av svansen som rör sig kraftigt fram och tillbaka. Rapport • Åtgärdsprogram för sandödla, – 4. Fastställelse, giltighet, utvärdering och tillgänglighet. Naturvårdsverket beslutade den 19 december i ärendet NV, att fastställa åtgärdsprogrammet för sandödla. Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren. Sandödlan skiljer sig från den i Sverige mycket vanligare skogsödlan genom att den har gomtänder, blir nästan 28 centimeter lång (i Norden dock som mest 23 cm) och alltså betydligt större, och har fyra små plåtar mellan näsborren och ögat. Grundfärgen är gråbrun eller grön, ofta med längsgående rader av svarta fläckar.

Sandödla - vnster mot

Ibland kan en sandödla äta en mindre sandödla. Hem Att skriva Skriv inlägg. I Kronobergs län har den tidigare funnits vid Ekeforsdammen, SV om Kosta i Lessebo kommun, åtminstone fram till men en inventering gjord av den och ytterligare lokaler inom länets gränser gav inga fynd av sandödlor och troligtvis finns den inte längre kvar i Kronoberg Lydänge, På buken är hannen ljust grönaktig, medan honan där är vitaktig. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

Sandödla Video

MATAR EN SIBIRISK TIGER

Sandödla - 2017

Notera den kraftigare kroppen och huvudet hos sandödlan samt de ljusa banden längs med ryggen och de vita prickarna efter ryggraden. Sidan ändrades senast den 13 februari kl. I Sverige påträffas den från Skåne i söder till Dalarna och trakten av Gävle i norr. Längst sidorna finns mörka fläckar med ljus mitt, s. Hem » Fakta » Sandödla Lacerta agilis: Precis som namnet antyder trivs sandödlan framförallt i sandiga öppna miljöer. sandödla

0 kommentarer