Otc markets

otc markets

OTC Markets Group, New York. 2,2t gillar. OTC Markets Group operates the OTCQX Best Market, the OTCQB Venture Market and the Pink Open Market for OTC Markets Group tillhandahåller tjänster för att kvalificerade oberoende mäklare ska kunna genomföra aktieaffärer. OTC Markets har tre olika listor. OTCXQ OTCQB OTC Pink Där OTCXQ relativt sett ställer högst krav och OTC Pink lägst krav på information mm. Det finns många seriösa företag på OTC Markets. Men det. Stock analysis for Heliospectra AB (HLSPY:OTC US) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile. otc markets

Otc markets - tillverkas

Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Vi erbjuder investerare enkel handel via önskad aktiemäklare och gör det möjligt för bolag att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänlig för investerare. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm kortnamn: NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada NeuroSTAT® och ett projekt i klinisk fas I KL för genetisk mitokondriell sjukdom. För mer information, gå in på www.

0 kommentarer