Fondförsäkring

fondförsäkring

Fondförsäkring är en form av livförsäkring (pensionsförsäkring). Den skiljer sig från traditionell försäkring på så vis att placeringsrisken i fondförsäkringen bärs av försäkringstagaren. I Sverige har fondförsäkringar funnits sedan slutet på talet, när den tidigare reglerade försäkringsmarknaden började luckras upp. Fondförsäkringen ger dig möjlighet att själv välja hur dina pengar ska placeras. Du väljer ett fondförsäkringsbolag och kan sedan flytta ditt kapital mellan fonderna inom detta bolag. Fonder för den aktive pensionsspararen och traditionell försäkring för den passive. Så har det länge varit. Men nu suddas gränserna till viss del ut och det finns även andra faktorer som bör styra ditt val. fondförsäkring

Fondförsäkring - personliga

Placering i respektive portfölj Skuldmatchningsportföljen placeras i Kammarkollegiets Långräntekonsortium. Konsolideringsnivån styrs med hjälp av återbäringsräntan. Fonderna utvärderas löpande och jämförs med andra fonder i sina respektive kategorier. Risknivån anpassas efter din ålder. Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar vi förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever. Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen. Johnsrud sundby traditionell försäkring passar generellt dig som: Bli medlem här Bli medlem Logga in. Därför handelsstoppades Viking Supply. Pension För många är pensionen något svårt och ångestframkallande. En strategifond är en fond som expreaaen i andra fonder.

Fondförsäkring Video

Reklam för Skandia Fondförsäkring - juryn 4

0 kommentarer