Cirkelns omkrets

cirkelns omkrets

Beräknar alla egenskaper för en cirkel, men populärast är nog omkretsen. Ett värde räcker för att ta fram alla övriga värden på omkrets, diameter, o.s.v. Omkrets. O c i r k e l = 2 π r = π d. En cirkel är en rund, tvådimensionell, geometrisk figur där varje punkt på cirkelns periferi befinner sig på samma avstånd, radien r, från cirkelns medelpunkt. Läs mer om cirklar på tsfa.info Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla [email protected]! Att beräkna en fyrhörnings eller en triangels omkrets är alltså enkelt, om vi känner till längden på dess sidor. Omkretsen för en cirkel är mer komplicerad att komma fram till. Omkrets _och _area _ Om vi dividerar en cirkels omkrets med dess diameter kommer vi alltid att få samma förhållande, oavsett hur stor eller liten. cirkelns omkrets

And: Cirkelns omkrets

Cirkelns omkrets 822
Cirkelns omkrets 416
Cirkelns omkrets Nyheter svenska

0 kommentarer