Seniorförsäkring

seniorförsäkring

Seniorförsäkringar - Vi ger dig råd att välja rätt Seniorförsäkring och vilka Seniorförsäkringar som finns. Ditt skydd Olycksfallsförsäkring. Vid invaliditet. Du kan få ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) efter ett olycksfall. Kostnader Du kan få ersättning för: Kostnader för besök hos vårdgivare; Tandskadekostnader; Resekostnader; Merkostnader; Kostnader för. Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen. Därför bör du som är pensionär teckna vår seniorförsäkring. seniorförsäkring

Seniorförsäkring Video

Buy Life Insurance For Burial - Affordable Term Whole Life Insurance - Buy Life Insurance For Burial

Seniorförsäkring - kan

Försäkringen ger ett skattefritt engångsbelopp om du skadar dig vid ett olycksfall så att skadan blir bestående. Var den här informationen till hjälp för dig? När du går i pension, men senast när du fyller 67 år, övergår din livförsäkring automatiskt till STs seniorlivförsäkring hos Trygg-Hansa. Du får ersättning för medicinsk invaliditet i förhållande till invaliditetsgraden. Du kan behålla dina försäkringar till ett bra pris, men de får ett delvis annat innehåll. Kostnader för besök hos vårdgivare Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Kostnader för sjukhusvård, till följd av olycksfall. Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen.

0 kommentarer