Amorteringskrav 2018 nyproduktion

amorteringskrav 2018 nyproduktion

"Skärpta amorteringskrav hotar nyproduktionen". Trähusbarometern 2 Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 för Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Trots en stabil efterfrågan på småhus är småhusindustrin orolig för hur finansiella. Från 1:a mars kommer amorteringskravet att skärpas. Kravet gäller endast för nya bolån och innebär att högt belånade hushåll kommer tvingas amortera mer av sitt bolån varje månad. Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera mer. Bolåneföretag får nämligen medge lån utan amortering för nyproducerade bostäder – dock under högst fem år. Det nya förslaget på utökat amorteringskrav som kan införas under innebär att den som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst – årslön före skatt – får amortera ytterligare en procent.

Amorteringskrav 2018 nyproduktion - valde att

Det här förslaget innebär väl en ännu större inlåsningseffekt? Hur gör man en extraamortering? Med andra ord, ju mer du amorterar desto lägre blir din räntekostnad. Om det utökade lånet gör att din belåning hamnar över 50 procent av bostadens värde kommer även det befintliga amorteringskravet att gälla. Vad räknar ni som inkomst? Den som har en skuldkvot under procent berörs inte av förslaget som FI vill ska börja gälla i januari De allra flesta efterfrågar trygghet och erfarenhet när de står inför en av livets största affärer.

0 kommentarer